• vytrvalostny trening
  • vytrvalostný tréning
  • vytrvalostny trening
  • vytrvalostny trening
  • vytrvalostný tréning

Typy zamerania tréningu

vytrvalostny trening martina rohacka
Vytrvalostný tréning - je špeciálne zameraný na rozvíjanie telesnej zdatnosti / fyzickej kondície. Je zameraný predovšetkým na posilnenie kardiovaskulárneho systému, rozvoj základnej lokomócie človeka, osvojenie správnej techniky vytrvalostných pohybových aktivít.

Tento typ tréningu je vhodný:
Pre mužov:
• Ktorí chcú zlepšiť svoju fyzickú zdatnosť –   kondíciu
• Ktorí chcú posilniť svoj kardiovaskulárny   systém
• Ktorí sa chcú naučiť správnu techniku   vytrvalostných pohybových aktivít
  – nordic walking, beh, chôdza,   bicyklovanie, korčuľovanie, plávanie

Pre ženy:

• Ktoré chcú zlepšiť svoju fyzickú zdatnosť – kondíciu
• Ktoré chcú posilniť svoj kardiovaskulárny systém
• Ktoré sa chcú naučiť správnu techniku vytrvalostných pohybových aktivít
  – nordic walking, beh, chôdza, bicyklovanie, korčuľovanie, plávanie